Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân 3 nước Đông Dương

Gốc
115 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc của 3 nước Lào - Campuchia - Việt Nam đã được trao giải thưởng “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ba nước Lào - Campuchia - Việt Nam”.

Tin nóng

Tin mới