Nhiều quan điểm về bồi thường thiệt hại tinh thần cho người thân

Nhiều quan điểm về bồi thường thiệt hại tinh thần cho người thân

Ngày 21/4, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trách nhiệm...

10 liên quan

Bộ trưởng Lê Thành Long: Bồi thường cho thân nhân người bị oan là không phù hợp Luật Dân sự

Bộ trưởng Lê Thành Long: Bồi thường cho thân nhân người bị oan là không phù hợp Luật Dân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, dự luật quy định bồi thường cho người thân thích của người bị...

10 liên quan

Tranh luận việc bồi thường cho thân nhân người bị oan

Tranh luận việc bồi thường cho thân nhân người bị oan

Trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21.4 thảo luận việc tiếp thu, chỉnh lý dự luật Trách nhiệm bồi...

10 liên quan

Nên hay không bồi thường cho thân nhân người bị oan?

Nên hay không bồi thường cho thân nhân người bị oan?

“Có gia đình bị thiệt hại rất nghiêm trọng, thậm chí có trường hợp con cái còn tự tử”...

10 liên quan

Bố đi tù oan, con có được bồi thường tinh thần?

Bố đi tù oan, con có được bồi thường tinh thần?

Đây là vấn đề được tranh luận tại phiên họp UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Trách...

10 liên quan

Người thân của người bị oan cũng cần được bồi thường thiệt hại về tinh thần

Người thân của người bị oan cũng cần được bồi thường thiệt hại về tinh thần

Trong ngày làm việc thứ 5 của Phiên họp, sáng 21-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo...

10 liên quan

Có ý kiến khác nhau về bồi thường thiệt hại tinh thần cho thân thích của người bị oan

Có ý kiến khác nhau về bồi thường thiệt hại tinh thần cho thân thích của người bị oan

Vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự...

10 liên quan

Thân nhân người bị oan sai cũng cần được bồi thường thiệt hại

Thân nhân người bị oan sai cũng cần được bồi thường thiệt hại

Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào: trong các vụ việc oan sai, những người thân thích, vợ chồng, con cái, cha mẹ...

10 liên quan

Tử vong do dải phân cách đổ ra đường, ai bồi thường?

Tử vong do dải phân cách đổ ra đường, ai bồi thường?

Theo luật sư, chủ sở hữu quản lý dải phân cách hoặc người được giao quản lý dải phân cách để bị lật ra đường...

10 liên quan