Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Tổng thống Slovakia

Gốc
Nhân dịp bà Zuzana Caputova nhậm chức Tổng thống Slovakia, ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng.

Tân Tổng thống Slovakia, bà Zuzana Caputova. (Nguồn: insideojodu.com)

Nhân dịp bà Zuzana Caputova nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Slovakia, ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng.