VOV.VN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước có nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp; hết sức coi trọng nông nghiệp

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 sắp khai mạc, sáng 6/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ (thuộc đơn vị bầu cử số 1) để lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri gửi tới Quốc hội.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội báo cáo cử tri những nội dung chính của kỳ họp thứ 8. Theo đó, kỳ họp khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc ngày 29/11. Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này Quốc hội dự kiến xem xét và thông qua 17 dự án Luật và 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật; giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng khác như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; công tác thi hành án, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng chống tham nhũng; lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; chất vấn và trả lời chất vấn...

Đoàn đại biểu Quốc hội cũng báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới các Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Cử tri phát biểu vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thủ đô trong thời gian qua. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đô thị, tái cơ cấu kinh tế, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ, triển khai thực hiện Luật Thủ đô Hà Nội.

Nói chuyện với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông tin thêm về một số nội dung của kỳ họp thứ 8, cho biết đây là kỳ họp cuối năm nên nội dung làm việc rất nhiều, rất nặng, trong đó có nhiều vấn đề rất quan trọng, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Cử tri Hà Nội đề xuất nhiều ý kiến lên Quốc hội

Trao đổi với cử tri về vấn đề phát triển nông nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước có nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp; hết sức coi trọng nông nghiệp. Đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa không có nghĩa là coi nhẹ nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp cũng là một hướng để công nghiệp hóa, theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh tập trung, chất lượng cao, đưa khoa học công nghệ vào, tăng cường xuất khẩu, làm cho giá trị nông nghiệp tăng lên.

Chính vì vậy, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian qua đang đứng ở hàng đầu thế giới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ ở nông thôn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng đồng tình với ý kiến của cử tri là Nhà nước cần phải tiếp tục quan tâm thích đáng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân bởi cuộc sống ở khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Tổng Bí thư cũng nhất trí với cử tri về sự cần thiết phải đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tổng Bí thư khẳng định: phát triển nông nghiệp và kinh tế biển là những vấn đề và nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng trao đổi ý kiến với cử tri về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân./.