Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Bí thư: Còn một bộ phận cán bộ Quân đội thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, kỷ luật kém

Còn có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nhưng chậm được phát hiện, xử lý, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của Quân đội - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2022.

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 diễn ra hôm nay, 20/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương - nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2022 có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan; trong đó sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng.

Cùng với đó, ông đã thẳng thắn chỉ ra một số vẫn để tồn tại của lực lượng Quân đội. Trong đó, có việc xử lý một số thông tin xấu độc trên không gian mạng chưa kịp thời, hiệu quả, phương pháp nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn yếu.

Đặc biệt, "trong quân đội còn một bộ phận cán bộ thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Còn có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nhưng chậm được phát hiện, xử lý, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của Quân đội. Đó là điều khiến chúng ta rất đau xót, trăn trở, suy nghĩ" - Tổng Bí thư nói.

Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị cần đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Tổng Bí thư cho rằng, các cán bộ Quân đội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết 847, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ".

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải luôn luôn "tự soi, tự sửa" để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, phức tạp đến đâu thì phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ" vẫn được giữ vững; phải giữ mình và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm cho Quân đội ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, mãi mãi xứng đáng là "bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Lê