Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Bí thư đã luận giải một cách thuyết phục những câu hỏi về Chủ nghĩa xã hội

Với những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã luận giải một cách thuyết phục, từng bước trả lời những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu đề dẫn hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu đề dẫn hội thảo.

Theo các đại biểu, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều câu hỏi và lý giải sâu về từng câu hỏi ấy với tầm nhìn mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện nước ta trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới. Đó là các vấn đề như: Chủ nghĩa xã hội là gì và nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào; chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội ra sao và xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào.

GS-TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, cho rằng tất cả những câu hỏi như vậy suốt mấy chục năm qua đã làm cho Đảng và Nhà nước ta cùng với giới lý luận cả nước phải trăn trở, suy nghĩ, bàn thảo rất nhiều lần đề tìm ra câu hỏi thỏa đáng nhất.

“Bởi vậy, theo Tổng Bí thư dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta “không thể để kéo dài tình trạng còn lạc hậu của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, phải có tầm nhìn vượt trước; phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc”, GS-TS Nguyễn Trọng Chuẩn phân tích.

GS-TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại tọa đàm.

GS-TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại tọa đàm.

Cũng theo các đại biểu, việc tiếp cận có tính hệ thống của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và nhất là kế thừa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó những đóng góp về lý luận là rất quan trọng.

GS-TS Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, dấu ấn của Tổng Bí thư với tư cách là một nhà lãnh đạo cấp cao, đồng thời là một nhà khoa học trong các văn kiện của Đảng ta qua các kỳ của Đại hội cũng như trong sự phát triển về học thuật của nước ta. Những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc đúc kết từ thực tiễn phong phú người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã luận giải một cách thuyết phục, từng bước trả lời những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

“Thứ nhất, Tổng Bí thư đưa ra cách tiếp cận đa chiều, nhìn nhận chủ nghĩa xã hội vừa là một học thuyết lý luận bao hàm trong đó cả lý tưởng và mục tiêu. Thứ hai, chủ nghĩa xã hội được quan niệm là một phong trào hiện thực và quan trọng nhất, thứ ba là một kiểu chế độ xã hội mới mà bắt đầu từ thắng lợi của cách mạng Tháng mười, từ sự ra đời của nước Nga Xô viết, từ sự khai sinh chủ nghĩa xã hội hiện thực đến vấn đề đổi mới hiện lực Việt Nam để xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Với ba cách tiếp cận như vậy về chủ nghĩa xã hội chúng ta có thể nhìn nhận sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như của thế giới đương đại ngày nay như một tất yếu lịch sử”, GS-TS Hoàng Chí Bảo lý giải cho quan điểm của mình.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu tác phẩm của Tống Bí thư.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu tác phẩm của Tống Bí thư.

Tại tọa đàm các đại biểu cũng tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giải đoạn hiện nay./.

Việt Cường/VOV1