Sáng 18-1, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm Tổng Bí thư Trường Chinh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và cắt băng khai mạc.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong du khai mac Trien lam ve Tong Bi thu Truong Chinh - Anh 1

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư và gia đình Tổng Bí thư Trường Chinh.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu được công bố, triển lãm gồm năm phần chính: Quê hương, gia đình, tuổi trẻ đồng chí Trường Chinh; từ một thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Trường Chinh với cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước.

Sau khi cắt băng khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan, nghe giới thiệu về các tư liệu, hiện vật gắn liền với hơn 60 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh, trưng bày tại triển lãm. Hoan nghênh Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm này, trong lưu bút tại đây, Tổng Bí thư viết: Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa nổi tiếng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi được ghi vào lịch sử cùng với những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về những tấm gương kiên cường, bất khuất, sự hy sinh cao cả và đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước vì dân của các chiến sĩ cộng sản cách mạng tiền bối, thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến cuối tháng 3-2017.

* Hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”

Ngày 18-1, tại thành phố Nam Định, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội thảo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Nam Định; đại diện gia đình và quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà chính trị, nhà chiến lược xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có những cống hiến quan trọng trong việc xác định đường lối chính trị của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt gắn với những sự kiện trọng đại, những bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn sâu đậm trong những giai đoạn lịch sử nhất định của dân tộc.

45 bản tham luận và ý kiến tham gia hội thảo với nhiều cách tiếp cận khoa học và thực tiễn đã tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các chủ đề: Trường Chinh - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nhà chiến lược, nhà tổ chức tài năng; Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn; tấm gương đạo đức trong sáng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Nam Định.

Hội thảo thống nhất khẳng định, đồng chí Trường Chinh đã đi xa nhưng cuộc đời cao đẹp của đồng chí vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong lòng nhân dân ta.