Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 'Trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần đầy sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên nước ta luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng'.

Lực lượng đi đầu thực hiện các nhiệm vụ cách mạng

Sáng 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chúc mừng Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, là sự kiện chính trị quan trọng của những người cộng sản trẻ tuổi Việt Nam với biết bao khát vọng, ước mơ và hoài bão lớn.

"Trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần đầy sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên nước ta luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên hết thế hệ này, đến thế hệ khác luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước", Tổng Bí thư khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành với thanh niên đã được xác định phù hợp với đặc điểm, trình độ, năng lực, thế mạnh của thanh niên; đồng thời đáp ứng được những nhu cầu, mong mỏi của tuổi trẻ, qua đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo môi trường, điều kiện để thanh, thiếu niên trưởng thành, phát triển toàn diện.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhận thấy, đã có sự chuyển biến tốt trong việc khắc phục một số những tồn tại, hạn chế được nêu trong văn kiện Đại hội XI.

"Tôi nhớ, ở Đại hội lần trước, tôi có lưu ý đề nghị các đồng chí quan tâm khắc phục tình trạng 'Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị' trong một bộ phận thanh niên. Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị của các đồng chí, cùng với việc được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội, tôi thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố", Tổng Bí thư bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

4 vấn đề trọng tâm tại Đại hội

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và gợi mở thêm 4 vấn đề trọng tâm.

Một là, cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta thực sự "vừa hồng vừa chuyên", như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hai là, đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh, thiếu niên Việt Nam, coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Bốn là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: "Nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ "Tiên phong". Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong; tờ báo chính thống của Đoàn ta cũng mang tên Tiền phong".

Một số hình ảnh tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sáng 15/12/2022:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Sáng 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Sáng 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, các em thiếu nhi Thủ đô thay mặt thiếu nhi cả nước đã đến chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, các em thiếu nhi Thủ đô thay mặt thiếu nhi cả nước đã đến chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Một trong số các tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên". Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Một trong số các tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên". Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Một trong số các tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên". Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Một trong số các tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên". Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng 14/12 đến hết sáng ngày 16/12.

Tham dự Đại hội có 980 đại biểu đại diện hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, cho ý kiến Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

N.Cường