Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, người có tầm nhìn chiến lược

Hôm nay kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022) - nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Nguồn: TTXVN

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/tong-bi-thu-nguyen-van-cu-nha-lanh-dao-xuat-sac-nguoi-co-tam-nhin-chien-luoc-614920.html