Sáng 16/1/2009, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm và ...