Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9