Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên và Nhà máy xi măng Quang Sơn (thuộc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam) đang được xây dựng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII. Cử tri phát biểu đánh giá cao những kết quả của kỳ họp lần này; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ, hoạt động của Quốc hội. Cử tri cho rằng các kỳ họp của Quốc hội ngày càng dân chủ hơn, chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ ngày càng được nâng cao hơn. Cử tri tin tưởng những kết quả của kỳ họp lần này sẽ sớm được triển khai trong cuộc sống, góp phần vào việc đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và phát triển bền vững. Trong phần kiến nghị, cử tri thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, các khu vực phòng thủ. Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Cử tri cũng kiến nghị về việc sớm ban hành các văn bản quy định về đất ở, nhà ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang và có quy định về chế độ bồi dưỡng trực ngoài giờ cho cán bộ, chiến sĩ trong các ngày lễ, Tết. Cử tri là cán bộ, công nhân của Nhà máy xi măng Quang Sơn đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội và tăng đầu tư cho khu vực miền núi; quan tâm phát triển các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương. Đảng, Nhà nước cần có những giải pháp lớn để chuyển dần một bộ phận lao động nông - lâm nghiệp sang công nghiệp và có chính sách đào tạo nâng cao chất lượng lao động để theo kịp sự phát triển của khoa học - kỹ thuật hiện đại… Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo một số nét về kết quả của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII và tình hình đất nước năm 2008, 6 tháng đầu năm 2009. Tổng Bí thư cho rằng tình hình kinh tế của đất nước đã có những dấu hiệu tích cực, nhưng khó khăn phía trước vẫn còn rất lớn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không bi quan và không chủ quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, tất cả nhằm mục tiêu cho sản xuất phát triển; cùng với thúc đẩy sản xuất phát triển, phải nhanh nhạy chớp thời cơ để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thời gian tới, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tổng Bí thư cũng thông báo, tính đến thời điểm này, theo tiêu chí của thế giới, Việt Nam đã vượt ngưỡng nước nghèo kém phát triển (thu nhập bình quân đạt trên 1.000USD/người/năm), đây là một thành tựu rất đáng phấn khởi. Thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng không còn nhiều, Tổng Bí thư đề nghị đảng bộ, chính quyền các cấp phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X đề ra. Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội XI của Đảng, Đảng bộ các cấp phải chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và lựa chọn cán bộ. Những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực trong công tác, có đóng góp làm chuyển biến tốt tình hình kinh tế-xã hội của địa phương cần được đề cử làm cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346963&co_id=30012