Tổng Bí thư sắp thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Gốc
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc, từ ngày 14 đến ngày 16/11.

Tin nóng

Tin mới