Tổng Bí thư thăm và chúc Tết tại TPHCM

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích và những cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2007 và những năm qua.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234509/Default.aspx