Chiều 1/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em; nhấn mạnh sự ổn định và phát triển của mỗi nước Việt Nam và Trung Quốc là động lực cổ vũ nhau cùng phát triển, đồng thời góp phần vào phong trào tiến bộ trên thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc đôn đốc các cấp, các ngành và các địa phương của hai nước triển khai thiết thực và có hiệu quả các hoạt động của "Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” để tình hữu nghị truyền thống, đồng chí, anh em thân thiết và quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện,” tin cậy lẫn nhau theo phương châm 16 chữ và tinh thần "bốn tốt” giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ông Vương Gia Thụy khẳng định, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam không ngừng phát triển; hai Ban đối ngoại trung ương của hai Đảng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau. Trước đó, tại trụ sở Ban đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với ông Vương Gia Thụy và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước gần đây; trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp phối hợp giữa hai Ban đối ngoại Trung ương của hai Đảng nhằm thực hiện có kết quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước nhất là trong Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường đã tham gia các hoạt động của đoàn./. (TTXVN/Vietnam+)