Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng CHDCND Triều Tiên

Ngày 27/10, tiếp thân mật Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kim Yêng In, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam trước sau như một ủng hộ nguyện vọng xây dựng một đất nước thống nhất, hòa bình, phồn thịnh của nhân dân Triều Tiên.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/220173/Default.aspx