Tổng Công ty Điện lực miền Trung đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Gốc
Sáng ngày 16-1-2014, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và tổng kết công tác năm 2013, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Qua 38 năm xây dựng và phát triển, EVNCPC đã đạt được những bước tiến bộ rất đáng tự hào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Tính đến năm 2013, đã có 100% số huyện, 99,68% số xã, 98,34% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và hoàn thành vượt mức yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Trong 5 năm từ 2008 - 2012, sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt 41,705 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 46.060,9 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư 8.631,8 tỷ đồng; nộp ngân sách 865 tỷ đồng; lợi nhuận 613,6 tỷ đồng. Năm 2013, sản lượng điện thương phẩm đạt 10,954 tỷ kWh. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao.

(HỒNG ĐỨC)

Tin nóng

Tin mới