Tổng công ty ĐSVN đã đưa ra một loạt cơ chế thông thoáng giao quyền tự chủ để giúp Công ty Vận tải hàng hóa “tự bơi”, kéo sản lượng và doanh thu tăng lên...

Mới đây, cùng với việc thay đổi mô hình tổ chức, chuyển các ga hàng hóa từ Công ty Vận tải hàng hóa sang trực thuộc các Công ty Vận tải hành khách, Tổng công ty ĐSVN đã đưa ra một loạt cơ chế thông thoáng giao quyền tự chủ để giúp Công ty Vận tải hàng hóa “tự bơi”, kéo sản lượng và doanh thu tăng lên. Một trong những giải pháp có tính tiên quyết là Quyết định 703/QĐ-ĐS giao việc quản lý giá cước vận chuyển cho Công ty Vận tải hàng hóa. Theo đó, Công ty Vận tải hàng hóa được điều chỉnh tăng, giảm, thậm chí miễn cước với từng mặt hàng, trên từng tuyến đường, từng loại tàu khi giá nhiên liệu tăng hoặc giảm, mùa vận chuyển. Bên cạnh đó, thành lập 7 chi nhánh vận tải hàng hóa tại Lào Cai, Đồng Đăng, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Đà Nẵng, Sài Gòn và Chi nhánh Vận tải Container Hà Nội. T.T