(NDHMoney) UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các đơn vị hiện đang quản lý, khai thác tại khu vực công viên cảng Bạch Đằng khẩn trương bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV sẽ nhận mặt bằng để đầu tư khu này với chức năng chính là công viên cây xanh, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch.

Để thực hiện đầu tư, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cần quan tâm chỉnh trang khu công viên cảng Bạch Đằng, đảm bảo đồng bộ về mặt kiến trúc, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cũng như hài hòa với cảnh quan xung quanh và khu vực trung tâm thành phố.