Tổng công ty Đường sắt VN đề nghị xây cầu Lục Nam

Gốc
Tổng công ty Đường sắt VN đề xuất đầu tư dự án xây dựng cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt.

Cầu chung đường bộ - đường sắt đang gây nhiều nguy cơ TNGT

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa đề xuất Bộ GTVT về chủ trương đầu tư dự án xây dựng các cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt (bổ sung vào giai đoạn 3, kế hoạch 1856).

Theo đề xuất của VNR, đến nay còn một số cầu như cầu Chung Lu, Long Đại, Bắc Giang, Lục Nam có lưu lượng phương tiện qua cầu lớn, thường trực nguy cơ TNGT và ách tắc giao thông, uy hiếp nghiêm trọng an toàn công trình cầu chung.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các cầu chung đường bộ - đường sắt này, VNR cho biết giải pháp duy nhất và tối ưu là tách đường bộ ra khỏi đường sắt, tổ chức lại giao thông đường bộ kết hợp với gia cố, đại tu lại cầu đường sắt hiện tại.

VNR đề xuất các cầu Chung Lu (Lào Cai), Long Đại (Quảng Bình) và cầu Bắc Giang đã có cầu đường bộ mới bên cạnh nên chỉ sửa chữa, gia cố và tổ chức lại giao thông hai đầu cầu để trở thành cầu đi riêng đường sắt. Dự kiến đến năm 2016 sẽ hoàn thành.

Đối với cầu chung Lục Nam (Bắc Giang) chưa có cầu đường bộ mới bên cạnh nên ngoài việc sửa chữa, gia cố và tổ chức lại giao thông hai đầu cầu cũ, sẽ tiến hành xây dựng một cầu mới đường bộ Lục Nam (Cẩm Lý) để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt. Dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

Thiện Anh

Tin nóng

Tin mới