Tổng công ty Đường sắt VN: Phấn đấu tăng sản lượng, doanh thu 10% trở lên

Gốc
Thu nhập bình quân tăng 7% trở lên; Phấn đấu không có tai nạn nghiêm trọng, tai nạn nặng do chủ quan, giảm 10% tai nạn nhẹ và trở ngại chạy tàu do chủ quan.

Tại Đại hội Đại biểu CNVC Tổng công ty ĐSVN lần thứ II, năm 2010 vừa qua, đã thông qua Đề án chuyển đổi Tổng công ty ĐSVN theo mô hình công ty mẹ- công ty con và công ty mẹ - ĐSVN; Thông qua phương án giảm 5% lao động khối kinh doanh vận tải và quản lý kết cấu hạ tầng giai đoạn 2010 -2012; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2010 -2012 để tăng thị phần vận tải lên 6-8% về Tkm hàng hóa và 10-12% về HKKm; Sản lượng và doanh thu toàn ngành tăng bình quân 10% trở lên; 98% đoàn tàu đi đúng giờ, 85% đoàn tàu đến đúng giờ. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tin nóng

Tin mới