Tổng Công ty IDICO sắp IPO hơn 55 triệu cổ phần

Gốc
Số lượng cổ phần nhà đầu tư được phép mua tối thiểu là 100 cổ phần và tối đa 55.305.500 cổ phần.

Tổng Công ty IDICO sắp IPO hơn 55 triệu cổ phần - Ảnh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cho biết, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) sẽ tổ chức đấu giá 55,3 triệu cổ phần vào ngày 5/10 với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phần nhà đầu tư được phép mua tối thiểu là 100 cổ phần và tối đa 55.305.500 cổ phần.

Theo đề án cổ phần hóa của công ty, nhà nước sẽ chỉ sở hữu 108 triệu cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ trong tổng số 300 triệu cổ phần dự kiến phát hành.

Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động gồm 1,69 triệu cổ phần (tương ứng với 0,54% vốn điều lệ), 55,3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tương đương tỷ lệ 18,44% vốn điều lệ).

Ngoài ra, công ty sẽ chào bán 135 triệu cổ phần, tương ứng 45% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo kế hoạch, nhà nước sẽ thoái hết vốn và dự kiến đến 31/12/2018 sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại IDICO./.

Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Tin nóng

Tin mới