Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm hơn 2.200 tỷ đồng lãi sau kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc giảm gần 92% từ mức hơn 2.400 tỷ đồng xuống còn hơn 200 tỷ sau khi đánh giá lại thu nhập từ khoản đầu tư.

Sau kiểm toán, lợi nhuận của Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc (KBC) bị giảm gần 92% (Ảnh: PV).

Sau kiểm toán, lợi nhuận của Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc (KBC) bị giảm gần 92% (Ảnh: PV).

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên với số lợi nhuận chênh lệch lớn.

Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, phần lợi nhuận khác liên quan tới việc đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) hơn 2.400 tỷ đồng không còn được ghi nhận. Kết quả là lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm nay của KBC chỉ còn hơn 200 tỷ, so với mức 2.456 tỷ đồng trên báo cáo tự lập trước đó, tương ứng việc điều chỉnh giảm gần 92%.

Theo giải trình của KBC, trên báo cáo tự lập, công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% tại Công ty Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. Theo báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập, giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty này ước tính khoảng hơn 4.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo công văn từ đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY), đơn vị này đang làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tập của việc định giá, hiện, công việc soát xét chưa được hoàn tất.

Đơn vị kiểm toán cũng có lưu ý về việc, kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại SDN đang được xác định tạm thời trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần của công ty này tại ngày mua.

Do đó, trên báo cáo tài chính này, Kinh Bắc chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này. Việc hoàn tất kế toán tạm thời hay đánh giá lại giá trị hợp lý, xác định lãi do mua rẻ từ giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được ghi nhận ngay sau khi đơn vị kiểm toán hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào các báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2022.

Thực tế, việc sử dụng phương pháp định giá lại tài sản để gia tăng lợi nhuận chỉ mang ý nghĩa “làm đẹp” sổ sách bởi không có dòng tiền thực chảy về công ty. Tính đến cuối quý II/2022, dòng tiền của Kinh Bắc đang âm gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó dòng tiền kinh doanh âm 662 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư âm 938 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 144 tỷ đồng.

Trong quý I/2022, Kinh Bắc đã thực hiện nghiệp vụ tương tự khi ghi nhận lợi nhuận đột biến gần 500 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội. Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế 523 tỷ đồng dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm.

Khánh An (T/H)