Tổng công ty vận tải thủy: Vượt khó, phát triển bền vững

Gốc
Bằng những giải pháp cụ thể, tích cực, đồng bộ, Tổng công ty Vận tải thủy sau 13 năm xây dựng trưởng thành đã có bước phát triển đáng kể...

Được thành lập ngày 17/10/1996, Tổng công ty Đường sông miền Bắc (nay là Tổng công ty Vận tải thủy) gồm 12 đơn vị sản xuất kinh doanh tách ra từ Cục Đường sông Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực (năm 1997) nhu cầu vận tải, bốc xếp, sửa chữa phương tiện… không ổn định, nhiều tổ chức, cá nhân gia tăng đầu tư phương tiện vận tải thủy, mở thêm các điểm bốc xếp hàng hóa … đặt Tổng công ty trước khó khăn và cạnh tranh hết sức khốc liệt; trong khi đội ngũ phương tiện vận tải thủy, năng suất, chất lượng thấp; thiết bị, kết cấu cơ sở hạ tầng của các cảng sông, các nhà máy cơ khí xuống cấp nghiêm trọng, một số đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài có nguy cơ giải thể… Trước tình hình đó để ổn định và phát triển sản xuất, Tổng công ty đã tập trung giải quyết những vấn đề then chốt. Đó là, giữ vững và phát triển thị trường vận tải, thắt chặt quan hệ với bạn hàng truyền thống bằng chất lượng phục vụ, tìm kiếm thêm bạn hàng, mặt hàng mới, không ngừng nâng cao chất lượng vận tải, có chiến lược và giá hợp lý, được chủ hàng tin tưởng giao tổng thầu toàn bộ khối lượng vận chuyển tạo nên thị trường vận tải ổn định để Tổng công ty có điều kiện giữ vững và phát triển đáp ứng thị trường vận tải phục vụ cho các ngành kinh tế khu vực phía Bắc. Đồng thời, đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị vận tải, đội tàu của Tổng công ty ban đầu chủ yếu là chủng loại 800T/đoàn, năng suất thấp tuổi thọ 20 - 30 năm với 70 - 80% chất lượng yếu kém, hàng năm phải dành từ 30 - 40% doanh thu cho sửa chữa, nhiều đơn vị tới trên 40%. Qua kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sản xuất, Tổng công ty đã đề ra chiến lược tổ chức phân loại phương tiện, hạn chế vốn cho sửa chữa tập trung đầu tư đổi mới phương tiện vận tải với trọng tải lớn, công nghệ hiện đại. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay Tổng công ty đang sở hữu đội tàu 70 - 80% chất lượng tốt, công nghệ hiện đại, trọng tải trên 1.000T/đoàn, có nhiều đoàn trọng tải 2.000T. Đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Ngoài ra, Tổng Công ty thực hiện đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, tăng cường quản lý, sắp xếp tổ chức cán bộ hợp lý phù hợp với thực tiễn sản xuất và năng lực công tác, giải thể, sáp nhập những đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đồng thời thành lập thêm những đơn vị sản xuất khi thị trường có nhu cầu, mở rộng quy mô sản xuất. Tính đến thời điểm hiện nay Tổng công ty có trên 20 đơn vị thành viên bao gồm: 9 công ty cổ phần và 12 đơn vị trực thuộc với trên 40 ngành nghề kinh doanh, trong đó có một số đơn vị từ các địa phương, ngành khác tình nguyện gia nhập Tổng công ty. Thực hiện đề án của Chính phủ và Quyết định số 388/QĐ-BGTVT ngày 27/2/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển đổi Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang công ty mẹ - công ty con “Tổng công ty Vận tải thủy”, Tổng công ty đã tổ chức rất hiệu quả theo mô hình mới và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cổ phần hóa toàn Tổng công ty. Hơn nữa, thực hiện tiết kiệm toàn diện, đặc biệt là tiết kiệm chi tiêu bằng đổi mới kỹ thuật và công nghệ như việc nâng cao trọng tải đoàn tàu, tiết kiệm tương đối chi phí nhiên liệu, lấy năng suất bù chi phí, góp phần tăng lợi nhuận, bình ổn tài chính cho các đơn vị trong điều kiện thị trường biến động phức tạp. Bằng những giải pháp cụ thể, tích cực, đồng bộ, Tổng công ty Vận tải thủy sau 13 năm xây dựng trưởng thành đã có bước phát triển đáng kể: Năm 2008 tổng doanh thu tăng 6 lần; lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tăng 5 lần; thu nhập bình quân tăng 4 lần so với năm 1997. Từ khi thành lập đến nay luôn bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách, các chính sách với người lao động được đảm bảo, đời sống tinh thần luôn được cải thiện. Tổng công ty trong những lúc khó khăn nhất cũng không nợ lương, nợ các khoản bảo hiểm với người lao động. Với thành tích đã đạt được 13 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT, các ngành, các địa phương ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tổng công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006. Chặng đường 13 năm (17/10/1996 - 17/10/2009) xây dựng và trưởng thành tuy chưa dài, nhưng bằng nỗ lực, trí tuệ sức mạnh đoàn kết, từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, với tinh thần hăng say lao động sản xuất của gần 7.000 cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Vận tải thủy đã chủ động khắc phục khó khăn vươn lên, tự khẳng định mình, duy trì sản xuất ổn định và phát triển bền vững.

Tin nóng

Tin mới