Tổng Cục Chính trị kiểm tra thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

Chiều 11/7, đoàn công tác của Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, do Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa và bảo đảm chế độ, định mức sách, báo, tạp chí giai đoạn 2021-2022 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá Lê Hồng Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai và thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai Thông tư số 138 ngày 10/11/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam và Quyết định số 3672 ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý, lưu trữ sách, báo tại thư viện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý, lưu trữ sách, báo tại thư viện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Qua kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 244 và Bộ CHQS tỉnh, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả LLVT tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt năm 2021, 2022.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai việc thực hiện quy hoạch, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, thống nhất và đề xuất Quân khu 3, Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện Quy hoạch đối với hệ thống các thiết chế văn hóa nhằm bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thiết chế văn hóa tại Nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thiết chế văn hóa tại Nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tong-cuc-chinh-tri-kiem-quy-hoach-he-thong-thiet-che-van-hoa-tai-bo-chqs-tinh-quang-ninh-3195196.html