Trong điều kiện khó khăn của tình hình KT-XH thế giới và trong nước, Tổng cục CNQP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.