Triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu tổng quát gồm: duy trì vững chắc mức sinh thay...

13 liên quan

Những thách thức đặt ra cho Việt Nam trước Chiến lược Dân số mới

Những thách thức đặt ra cho Việt Nam trước Chiến lược Dân số mới

Với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận...

13 liên quan

Việt Nam chưa tận dụng tốt thời kỳ dân số vàng

Ngày 30–12, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam...

13 liên quan

Chất lượng dân số Việt Nam được cải thiện về nhiều mặt

Ngày 30-12, tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với...

13 liên quan

Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế

Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh, nước ta bước vào thời kỳ dân...

13 liên quan

Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế

Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh, nước ta bước vào thời kỳ dân...

13 liên quan

Dự báo năm 2050, Việt Nam thiếu từ 2,3-4,3 triệu phụ nữ

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức nghiêm trọng. Dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu...

13 liên quan

Được gì khi bỏ phạt sinh con thứ 3?

Cần phải nói ngay việc xóa bỏ rào cản kế hóa gia đình (mỗi gia đình chỉ sinh 1 đến 2 con) là một bước tiến...

13 liên quan

Bộ Y tế: Không có việc cấm sinh con thứ 3

Tổng cục Dân số trước giờ chỉ khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên sinh hai con, còn về quy định cấm sinh con...

13 liên quan

Mất cân bằng giới tính và những hệ lụy

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện đáng báo động. Dự báo đến năm 2050 khoảng 2,3 đến...

13 liên quan

Việt Nam có nguy cơ thiếu khoảng 4 triệu phụ nữ vào năm 2050

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, tỷ số giới tính nam tăng cao mỗi năm, nếu...

13 liên quan