Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương triển khai phòng chống bão lụt

Gốc
Các đơn vị hải quan phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong thực hiện phương án phòng, chống lụt bão; Huy động toàn bộ lực lượng chiến sĩ hải quan tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét khi mưa lớn; Sẵn sàng cùng các lực lượng địa phương phối hợp cứu nạn…

Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương triển khai phòng chống bão lụt - Ảnh 1

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai công tác phòng chống lụt, bão, đề phòng sự cố xảy ra đối với cơn bão số 10 được dự báo là nguy hiểm, có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp…

Theo đó các đơn vị cần rà soát và bổ sung phương án chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của từng đơn vị một cách cụ thể, chi tiết. Huy động toàn bộ lực lượng chiến sĩ hải quan tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét khi mưa lớn để chủ động sơ tán, di dời đảm bảo an toàn, cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Theo dõi tình hình thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong thực hiện phương án phòng, chống lụt bão, trong đó đặc biệt lưu ý hệ thống kho tàng tài liệu, ấn chỉ và phương tiện kỹ thuật do đơn vị quản lý.

Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Tổ chức chế độ trực ban, thường xuyên theo dõi chặt chẽ, nắm chắc mọi diễn biến thời tiết để đối phó kịp thời. Đặc biệt, những CBCC trong Ban chỉ huy và Đội phòng chống lụt, bão có trách nhiệm sẵn sàng khi có lệnh điều động phải có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định.

Các hải đội chống buôn lậu phải chuẩn bị phương án neo đậu tầu thuyền tránh bão, sẵn sàng cùng các lực lượng địa phương phối hợp cứu nạn.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan phải chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp về việc huy động mọi nguồn lực của đơn vị để chủ động ứng phó với các diễn biến đột xuất của thời tiết. Phân cấp và quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận liên quan, thường xuyên kiểm tra tính sẵn sàng của các Đội phòng, chống lụt, bão và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão.

Thu Trang

Tin nóng

Tin mới