Năm 2020: Ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu 12,5 tỷ USD

Năm 2020: Ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu 12,5 tỷ USD

Năm 2019, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 11,2 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2020 ngành lâm nghiệp đặt mục...

10 liên quan

Xuất khẩu lâm sản đạt hơn 11 tỉ USD trong năm 2019

Xuất khẩu lâm sản đạt hơn 11 tỉ USD trong năm 2019

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2019, tốc độ tăng giá trị...

10 liên quan

Năm 2020, hướng tới mục tiêu xuất khẩu lâm sản tăng trên 10%

Tổng cục Lâm nghiệp đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp...

10 liên quan

Khôi phục, phát triển rừng Tây Nguyên

Ngày 24-5, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị triển khai 'Đề án bảo vệ, khôi phục và phát...

10 liên quan

Những thay đổi đột phá trong quản lý rừng

Sau khi dự án kết thúc, điều mà các nhà quản lý của Việt Nam cũng như chuyên gia Phần Lan trăn trở là làm...

10 liên quan

Nhìn lại chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội thảo 'Đánh giá...

10 liên quan