Tổng cục Môi trường hiện đang xây dựng chương trình nhãn sinh thái

Gốc
Chỉ 5% sản phẩm đủ tiêu chuẩn dán nhãn sinh thái, đó là con số được công bố tại Hội thảo quốc gia về sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới