Nghịch lý năng suất lao động khối tư nhân 'bét' bảng

Nghịch lý năng suất lao động khối tư nhân 'bét' bảng

NSLĐ khối DNNN và FDI có năng suất cao nhất, trong khi khu vực sản xuất thực sự là khối tư nhân lại có NSLĐ...

13 liên quan

Tăng năng suất lao động, cách nào?: Xây dựng một kế hoạch tổng thể

Tăng năng suất lao động, cách nào?: Xây dựng một kế hoạch tổng thể

Việc tăng năng suất lao động trong bối cảnh khan hiếm lực lượng lao động phổ thông là rất khó. Tuy nhiên,...

13 liên quan

Nâng cao năng suất lao động: Doanh nghiệp phải là động lực chính

Đổi mới tư duy để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc ứng dụng các công nghệ...

13 liên quan

Bài toán năng suất lao động: Cần giải quyết toàn diện, gấp rút và hiệu quả hơn

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là yếu...

13 liên quan

Nếu muốn bình quân 15.000 - 18.000 USD/người thì tăng năng suất là con đường duy nhất

TS Vũ Tiến Lộc cho rằng tăng năng suất chính là con đường duy nhất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững...

13 liên quan

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI: 'Tăng năng suất lao động nên bắt đầu từ nội tại các ngành, các doanh nghiệp'

Để tiếp tục thúc đẩy việc tăng năng suất, cần phải cải thiện năng suất nội tại của các ngành, của các doanh...

13 liên quan

Chủ tịch VCCI: Nâng cao NSLĐ phải trở thành nhận thức hàng ngày của doanh nghiệp

'Một người bình thường trong cơ quan ví như anh lái xe, chị lao công cũng phải nghĩ tới nâng cao NSLĐ, chứ...

13 liên quan

Nâng cao năng suất lao động: Yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động đang là yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh của nền kinh...

13 liên quan

FDI - Cú hích tạo việc làm, cải thiện nguồn nhân lực

Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, cùng với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế, nhiều cơ sở sản xuất...

13 liên quan