Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Nghị quyết số 82 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Nghị quyết số 82 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
20/1/2023
Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Tạp chí Doanh Nhân VN
20/1/2023
Quốc hội điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Quốc hội điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
19/1/2023
Chuyển nguồn hơn 2 nghìn tỷ đầu tư 95 dự án cho Tổng cục Thuế, Hải quan

Chuyển nguồn hơn 2 nghìn tỷ đầu tư 95 dự án cho Tổng cục Thuế, Hải quan

Báo Tiền Phong
19/1/2023
Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Báo Tin Tức TTXVN
18/1/2023
Nỗ lực tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển

Nỗ lực tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển

Thời báo Tài chính
11/1/2023
Ngành thuế, Hải quan: Thực hiện hiệu quả tiết kiệm chi thường xuyên

Ngành thuế, Hải quan: Thực hiện hiệu quả tiết kiệm chi thường xuyên

Báo Pháp Luật Việt Nam
11/1/2023
Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022

Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
10/1/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, điều chuyển vốn ngân sách nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, điều chuyển vốn ngân sách nhà nước

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
09/1/2023
Viện trợ nước ngoài không hoàn lại: Điều hành linh hoạt theo tình huống dịch bệnh

Viện trợ nước ngoài không hoàn lại: Điều hành linh hoạt theo tình huống dịch bệnh

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
09/1/2023
Tăng hơn 2.200 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển cho Tổng cục Thuế, Hải quan

Tăng hơn 2.200 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển cho Tổng cục Thuế, Hải quan

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
09/1/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Tạp chí Công dân & Khuyến học
09/1/2023
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Vì dân nên có những lúc bất chấp nguyên tắc'

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Vì dân nên có những lúc bất chấp nguyên tắc'

Tạp chí Đầu tư Tài chính
09/1/2023
Quốc hội 'chốt' phương án điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Quốc hội 'chốt' phương án điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Báo Nhân Dân
09/1/2023
'Trụ sở của các cơ quan thuế, hải quan rất đồ sộ, có nơi ở không hết'

'Trụ sở của các cơ quan thuế, hải quan rất đồ sộ, có nơi ở không hết'

Tạp chí Đầu tư Tài chính
09/1/2023
Đồng ý chuyển kinh phí phòng, chống dịch năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách 2022

Đồng ý chuyển kinh phí phòng, chống dịch năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách 2022

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
09/1/2023
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
09/1/2023
Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, bảo đảm khả năng giải ngân theo đúng quy định pháp luật

Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, bảo đảm khả năng giải ngân theo đúng quy định pháp luật

Báo Sài Gòn Giải Phóng
09/1/2023