Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng cục XDLL CAND hướng dẫn thực hiện NQ32 của Chính phủ trong lực lượng CA

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Ngày 29/6/2007, Chính phủ có Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (viết tắt là NQ32 của Chính phủ). Ngày 07/7/2007, Bộ Công an có kế hoạch số 75/KH-BCA(C11) thực hiện NQ32 của Chính phủ (viết tắt là KH75 của Bộ).

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75193.cand