(HNM) - Tổng đài Những trang vàng 1081 (thuộc Cty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 Việt Nam) đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin cho người tiêu dùng, gồm: Danh bạ điện thoại toàn quốc; thông tin sản phẩm; cung cấp địa chỉ mua sắm các sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng