Ngày 25-3 Hiệp hội Sữa VN chính thức được thành lập, quy tụ 68 thành viên gồm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình... đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa trên phạm vi toàn quốc.

Theo điều lệ hoạt động, Hiệp hội Sữa ra đời nhằm liên kết các hội viên hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm... Các hội viên cũng bầu ra ban chấp hành hội gồm chín thành viên, bà Mai Kiều Liên, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (HOSE: VNM), được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Sữa nhiệm kỳ 2010-2015. Tại hội nghị, hiệp hội đã thông qua chương trình hoạt động năm 2010, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững, xây dựng nguồn sữa nguyên liệu dồi dào, có hệ thống và nâng cao chất lượng sữa trong khâu sản xuất và chế biến, đảm bảo lợi ích công bằng cho các bên trong chuỗi giá trị ngành sữa. Tuy nhiên, hiệp hội sẽ không can thiệp vào giá cả của các doanh nghiệp bán ra trên thị trường.