(NLĐO)- Ngày 19-1, ông Nguyễn Ngọc Hiệp - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết: ông Nam Young Woo, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Duballo Moon Jin Sang, chuyên sản xuất gia công giày thể thao tại KCN Tam Phước đã về Hàn Quốc và không hề ủy quyền cho người đại diện giải quyết quyền lợi cho công nhân công ty này.