Tổng Gối: chèo tàu, di tích và sự tích

Gốc
Tổng Gối gồm bốn làng: Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ và Phan Long (nay là xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với lễ hội hát chèo tàu độc đáo

Tin nóng

Tin mới