NDĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố biểu đồ điểm thi của các thí sinh thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển đại học, cao đẳng của Kỳ thi THPT quốc gia 2015. Các thí sinh có thể tham khảo thông tin này cho mục đích đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 1-8. (Link đường dẫn dưới đây để xem biểu đồ điểm thi).

L.H – M.K

Tải file đính kèm: Biểu đồ điểm thi của các thí sinh thi tại cụm thi do trường ĐH chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ của Kỳ thi THPT quốc gia 2015