Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 3 trên HSX

Gốc
Diễn biến giá cổ phiếu VES trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

VES, VSH, CMG và VHC công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện MêCa VNECO (mã VES ) công bố doanh thu thuần quý 3 đạt 4,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 72 triệu đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,5 tỷ đồng; chi phí tài chính trong quý 3 cũng là chi phí lãi vay là 782 triệu đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế -1,24 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của VES đạt 19,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế -6,2 tỷ đồng.

VES cho biết tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 giảm so với quý 3/2010 là do tăng lên khoản chi phí và chi phí lãi vay. Là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh quý 3/2011 giảm so với quý 3/2010 và phát sinh âm.

Năm 2011, VES dự kiến tổng doanh thu và thu nhập đạt 66,4 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 3,5 tỷ đồng; cổ tức 4%.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh (mã VSH ) công bố doanh thu đạt 72,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 35,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 32 tỷ đồng; chi phí tài chính là 4,6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là hơn 1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 58,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 56,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VSH đạt 342 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 285,3 tỷ đồng và 263 tỷ đồng.

VSH cho biết sản lượng điện quý 3/2011 đạt 168,44 triệu Kwh, tăng 4,49% so với quý 3/2010 (161,09 triệu Kwh); doanh thu điện quý 3/2011 đạt 72,1 tỷ đồng, tăng 4,49% so với cùng kỳ (69 tỷ đồng); chi phí điện quý 3 giảm so với cùng kỳ là từ 48,95 tỷ đồng giảm xuống còn 40,79 tỷ đồng; lợi nhuận điện quý 3 đạt 31,3 tỷ đồng tăng 56,16% so với cùng kỳ (20,05 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 đạt 58,8 tỷ đồng, tăng 68,87% so với cùng kỳ (36,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 56,87 tỷ đồng, tăng 139,85% so với cùng kỳ (23,71 tỷ đồng). Nguyên nhân là do chi phí sản xuất điện giảm do chi phí khấu hao, chi phí tài chính giảm do giảm khoản chi phí chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ.

Ngày 2/12/2011, VSH sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 tại Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010; báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; kế hoạch Kinh doanh Tài chính và Đầu tư Xây dựng năm 2011; phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010; phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC (mã CMG -HSX) công bố doanh thu quý 3 đạt 724 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt trên 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 87,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -191,8 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của CMG đạt hơn 1.557 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng.

CMG cho biết doanh thu giảm 21% so với cùng kỳ là do suy giảm thị trường tiêu dùng, lĩnh vực lắp ráp và phân phối máy tính giảm về doanh số tiêu thụ; Lợi nhuận giảm là do ảnh hưởng của việc doanh số giảm, chi phí tài chính tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2011, CMG dự kiến doanh thu đạt 4.202 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 100 tỷ và 80 tỷ đồng, cổ tức 10%.

* Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn ( VHC ) công bố riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 68% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 83 tỷ đồng, cũng tăng 33% so với quý 3/2010.

Doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng của VHC đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ 2010 và đạt 71% kế hoạch (4.200 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 300,7 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch (250 tỷ đồng). EPS đạt 6.274 đồng.

VHC cho biết chênh lệch biến động sau thuế 9 tháng năm 2011 tăng 33,48% so với năm 2010 chủ yếu tăng lời lợi nhuận công ty mẹ, các nguyên chính là tăng lợi nhuận là chủ yếu do doanh thu bán hàng quý 3/2011 tăng 68,62% so với cùng kỳ;

Mặt khác do công ty sản xuất thành phẩm từ nguồn nguyên liệu tự nuôi - giá thành nuôi tốt thấp hơn giá thị trường góp phần làm tăng lợi nhuận trong kỳ.

Tin nóng

Tin mới