Tổng hợp tuần 07-11/04/08

Gốc
Thị trường chứng khoán trong thời gian tới dự kiến vẫn chưa hội đủ yếu tố tích cực để có thể duy trì sự tích lũy tốt và hồi phục mạnh mẽ. Vì vậy, trong giai đoạn này, kiến nghị tổng quát đối với các nhà đầu tư cá nhân vẫn là tiếp tục duy trì một danh mục có nhiều tiền mặt hơn cổ phiếu, tạm cấu trúc danh mục ở vị trí phòng thủ để dự phòng cho những tính huống xấu hơn có thể xảy ra.

Tin nóng

Tin mới