24H.COM.VN - Cách biệt về điểm số giữa đội đầu bảng và đội thứ 2 vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên khoảng cách giữa đội thứ 3 và thứ 4 đã được nới rộng. Liga đang dần phân hóa để bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất.