Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Huyện Nghĩa Hành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Sau 20 năm thực hiện Nghị định 78, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Nghĩa Hành đã triển khai 15 chương trình tín dụng, hình thành 210 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 74 thôn, tổ dân phố. Đến ngày 30/6/2022, tổng doanh số cho vay đạt trên 877 tỷ đồng với trên 50,55 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ đạt gần 310 tỷ đồng, tăng gần 298 tỷ đồng (gấp 25 lần so với năm 2003) và 8.848 hộ thụ hưởng.

Với 12 điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin, dịch vụ về tín dụng CSXH theo phương thức “Giao dịch tại nhà. Giải ngân, thu nợ tại xã”. Kết quả có trên 20,7 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; thu hút tạo việc làm cho trên 2.630 lao động; trên 15,77 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 18,2 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 829 ngôi nhà cho hộ nghèo và nhà ở xã hội...

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, UBND huyện đã cân đối ngân sách bổ sung 3,54 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 310 tỷ đồng, tăng gần 298 tỷ đồng so với năm 2003.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm khẳng định, nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian đến, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, gắn việc triển khai tín dụng chính sách với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đảm bảo vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả và đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm và Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm đã chúc mừng và khen thưởng 57 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202207/tong-ket-20-nam-thuc-hien-chinh-sach-tin-dung-uu-dai-3124673/