Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng kết 2007 về Xbox 360

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Microsoft: 17,7 triệu máy Xbox 360 được tiêu thụ trên toàn cầu tính đến hết 2007.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8783&t=pcolarticle