Tổng kết dự án “Phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng” ở Quảng Bình

Gốc
Vừa qua, tại Quảng Bình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổng kết dự án “Phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng” của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Kết thúc dự án đã có 26 biện pháp giảm nhẹ rủi ro, thiên tai dựa vào cộng đồng tại hai tỉnh này. Đây là dự án do Hội chữ Thập đỏ Hà Lan tài trợ.

Theo đó, tại Quảng Bình có 14 biện pháp giảm thiểu rủi ro, thiên tai như xây dựng kè chống sạt lở, làm đường lánh nạn ở bốn xã vùng biển, trang cấp thuyền và phao cứu sinh... Tại Hà Tĩnh thực hiện 12 biện pháp như xây cầu lánh nạn, mương thoát nước, xây dựng hệ thống truyền thanh ở năm xã vùng xung yếu... Trong khuôn khổ của dự án, Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh đã mở được 28 lớp tập huấn tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu tại cộng đồng, diễn tập sơ tán dân khi có bão, triều cường cho 7.000 cán bộ chủ chốt của xã và thành lập được 16 đội tìm kiếm cứu nạn ở 16 xã. Dự án cũng tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức phòng ngừa thảm họa cho gần 6.000 học sinh và giáo viên các cấp; tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng ngừa thảm họa tại 31 trường nhằm nâng cao nhận thức cho các em về thiên tai và cách phòng ngừa thảm họa. Dự án này góp phần nâng cao năng lực cho hội chữ thập đỏ các cấp ở hai tỉnh trong công tác phòng ngừa thảm họa.

Tin nóng

Tin mới