Ngày 25/10, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn khối các trường đào tạo năm học 2012 – 2013.

CôngThương - Theo ông Nguyễn Xuân Thái, Phó chủ tịch CĐCTVN, năm học 2012 - 2013, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn khối trường đào tạo thuộc Bộ Công Thương có nhiều đổi mới về chất lượng, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của phong trào CNVCLĐ toàn ngành. Tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường, tham mưu, giám sát thực hiện chế độ chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt đối với cán bộ viên chức, người lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân ngoài lương cơ bản đạt 3-3,5 triệu đồng/người/tháng.

CĐ các trường đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động theo chỉ đạo của ngành, đặc biệt là phong trào phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đã được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Thi đua dạy tốt, ngày lao động kiểu mẫu”, “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”… đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng hứng, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, nghiên cứu khoa học. Trong năm học đã có 9 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc, 26 tập thể và 59 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn. Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cho12 tập thể, tặng Bằng khen cho 113 tập thể và 220 cá nhân. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng tặng Bằng Lao động sáng tạo cho TS Trần Viết Thường (CĐ Cơ khí luyện kim), Th.s Nguyễn Quân (Đại học Quảng Ninh), ông Vũ Xuân Vượng (CĐ Công nghiệp Việt Đức).

Công tác nữ công tiếp tục duy trì và khởi sắc. Nhiều chị được công nhận “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”; công đoàn các trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giới, dân số KHHGĐ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ. Xây dựng, củng cố công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch. Trong năm đã kết nạp được trên 100 đảng viên mới. 25/25 công đoàn trực thuộc CĐCTVN đạt danh hiệu CĐ cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lý Quốc Hùng, chủ tịch CĐCTVN đã biểu dương những thành tích trong năm học 2012 – 2013 của Công đoàn khối trường đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội II CĐCT VN, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh nội dung hoạt động Công đoàn trong năm học tới sẽ tập trung công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát động các phong trào thi đua gắn với đặc thù của ngành, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Ngọc Loan

PHẢN HỒI