Ngày 1/12, Sở NN-PTNT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành.

Riêng trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông nghiệp, Hà Nội đã phối hợp với 25 tỉnh, thành đưa trên 40 loại sản phẩm về trưng bày tại Hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề, đồng thời tham gia trưng bày sản phẩm ở 7 hội chợ tại các tỉnh thành.

Hà Nội cũng tổ chức 12 đoàn cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đi các tỉnh thành kết nối giao thương, ký kết trên 40 hợp đồng sản xuất, chuyển giao và tiêu thụ.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình liên kết sản xuất, kinh doanh với Hà Nội đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ thương hiệu.