Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng kết kiểu đó ích gì ?

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Cuối năm là mùa tổng kết mà “mô típ” của các hội nghị tổng kết đều có “phom” na ná như nhau. Bắt đầu luôn là một bản báo cáo dài gần chục trang đánh máy.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/156964