QĐND Online – Ngày 5-8, tại Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực III (Đà Nẵng), Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị còn có gần 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện thành viên, các Bộ, Ngành và các trường chính trị trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, hiện nay toàn học viện đang quản lý 829 lớp với khoảng 60.000 học viên. Các trường chính trị địa phương cũng đã mở 3.795 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 400.000 lượt học viên; cùng nhiều lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo đương chức, dự nguồn cấp phòng của các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả mà Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các học viện thành viên, trường chính trị các tỉnh, thành phố cả nước đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo cán bộ chủ lực lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan đoàn thể và các địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian qua, học viện đã hoàn thành xuất sắc hai sứ mệnh quan trọng là đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể phục vụ sự phát triển của đất nước và tự đổi mới quá trình quản lý, phát triển của chính mình. Bên cạnh đó, Học viện đã bám sát chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để xây dựng chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ Học viện đáp ứng thực tiễn cuộc sống và quy trình đào tạo, để học viên ra trường có đủ kỹ năng phân tích tình hình, xác định nhiệm vụ và tìm giải pháp giải quyết mục tiêu…

Tin, ảnh: TÙNG LÂM