Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Gốc
Ngày 24-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (giai đoạn 2009 - 2016). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn - Ảnh 1

Giai đoạn 2009 - 2016, Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn xuất bản gần 400 đầu sách (gồm cả đĩa CD ROM và CD Audio) với hơn 9,4 triệu bản sách trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp những thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật, phổ biến nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành; được biên soạn ngắn gọn, văn phong giản dị, trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tự trang bị, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực về nhiều mặt và trau dồi kỹ năng hoạt động, lao động sản xuất.

Tin nóng

Tin mới