Tổng kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC vào sáng 12/9...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC - Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC - Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị, nêu rõ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÒN TỒN TẠI CẦN KHẨN TRƯƠNG CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC

Lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ được kiện toàn với 80.559 đội dân phòng trên tổng số 103.568 thôn (đạt tỉ lệ 77,7%); 325.087 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trên 340.945 cơ sở thuộc diện phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở (bằng 95,35%); 460 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 8.540 đội viên. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ được kiện toàn về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bám địa bàn, bám cơ sở hơn.

Lực lượng công an nói chung, trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác cứu nạn, cứu hộ. 5 năm qua, đã điều động hơn 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 30.000 lượt phương tiện tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với 18.000 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Qua đó, đã hạn chế được thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, cứu được gần 7.000 người, hướng dẫn thoát nạn được hàng chục nghìn người, bảo vệ được tài sản của Nhà nước và nhân dân ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Huy động người dân, các tổ chức có liên quan, xây dựng 14.400 điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, với tinh thần xung phong không ngại hiểm nguy, luôn sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy. Đã có 8 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hy sinh và nhiều đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, để xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cần khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục thời gian tới.

Chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chưa đủ mạnh, chưa bảo đảm tính răn đe, dẫn đến tình trạng chây ỳ, kéo dài không khắc phục vi phạm. Việc xử phạt vi phạm nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa nghiêm, thậm chí buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ chưa toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước không ít nơi bị buông lỏng, lỏng lẻo, các lực lượng chưa phối hợp chặt chẽ với nhau; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật phòng cháy chữa cháy chưa nghiêm, chưa quyết liệt, chưa đủ sức răn đe, còn nhiều nơi làm hình thức, chiếu lệ, qua loa, chưa mang lại hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các vụ cháy đã làm 440 người chết, hàng nghìn người bị thương, trên 60% xảy ra tại khu vực đô thị và 48,5% là do liên quan tới sử dụng điện.

YÊU CẦU CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TẬP TRUNG THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ

Thủ tướng dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại các khu chung cư, khu đông dân cư, nhà dân vừa để ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu công nghiệp, cơ sở tập trung đông người…

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 47-CT/TW và Kết luận 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; các văn bản, nghị quyết của Quốc hội; các nghị định, quyết định văn bản có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi, cấp bách xây dựng Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng để nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy vai trò của người dân trong việc phải có ý thức tự bảo vệ cho chính mình, từ bảo vệ cho chính mình thì mới tham gia bảo vệ cho cộng đồng, cho xã hội với tinh thần mình vì mọi người và mọi người vì mình.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trước mắt, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là những địa bàn, lĩnh vực xảy ra nhiều vụ cháy, như địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội, các quán karaoke; chú ý các cơ sở tập trung đông người, các nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ, nhất là các khu chung cư cao tầng; xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào hoạt động không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện một cách nghiêm ngặt, nghiêm minh, chặt chẽ, không lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong giám sát, kiểm tra, hướng dẫn.

Thứ năm, kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay, cách làm tốt. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an, quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí kinh phí đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ sáu, tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...).

Thứ bảy, xây dựng, kiện toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bố trí phù hợp lực lượng PCCC ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở, bám sát người dân.

Thứ tám, khẩn trương nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các công nghệ cao, công nghệ chữa cháy tự động vào hoạt động PCCC.

Đỗ Như -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/tong-kiem-tra-ra-soat-phong-chay-chua-chay-tren-toan-quoc.htm